Bentuk

Katachi
Bentuk

Shikaku

shikaku
kotak

Chouhoukei

chouhoukei
persegi panjang

Maru

maru
lingkaran

Sankaku

sankaku
segitiga